Eğitim

Doktora:

New School of Psychotherapy and Counselling, Middlesex University, Londra

Varoluşçu Psikoterapi ve Danışmanlık (Halen)

Yüksek Lisans:

Queen Mary, University of London

MsC, Klinik Psikoloji: Psikoterapi Teknikleri

Lisans:

İstanbul Bilgi Üniversitesi

BA, Psikoloji

Deneyimlerim:

Ergenlik çağındaki kişilerle ve yetişkinlerle çalışan bir klinik psikoloğum. Alana 2008 senesinde Gestalt metodolojisi ile başlamış olup farklı ekollerden edindiğim teorik bilgileri kendi anlayışıma göre entegre etmekteyim. Son yıllarda Gestalt’ın da içinden büyüyüp yeşerdiği varoluşçu psikoterapi ile ilgileniyorum ve kendi hayatımda da bu felsefeleri benimsemeye kendimi açık tutuyorum. ExIstanbul – Varoluşçu Psikoterapiler Derneği kurucu üyesiyim. Halen Prof. Hanna Nita Scherler’in Gestalt çalışmalarına katılmaktayım.

İstanbul Tıp Fakültesi ÇAPA’da bağımlılık ve şizofreni servislerinde ve otizmi olan çocuklarla deneyim kazandıktan sonra yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansım boyunca IMECE, Turkish Speaking Women’s Centre’da çalıştım. Orada bulunduğum süre içerisinde danışanlar ile yüzyüze terapi ve gruplarla psiko-eğitim çalışmaları gerçekleştirdim.

İstanbul’a döndükten sonra birkaç farklı yerde ve alanda çalışma fırsatım oldu. Özel bir danışmanlık merkezinde çocuk ve ergen bireylere ses terapisi uyguladım. Mor Çatı ve Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik Servisi’nde (BÜREM) yüzyüze seanslar, Kültür Kenti Vakfı – ‘Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller’ Projesi kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nde terapi ve psiko-eğitim çalısmaları yürüttüm. Daha sonrasında Amerika ve Avrupa’da oldukça sık kullanılan, Çalışan Destek Programı’nın Türkiye ayağında (LEAP) iki yıl çalıştım ve orada bulunduğum süre içerisinde bağlı oldukları kurumlarda çalışan kişilere çeşitli alanlarda telefonda ve yüzyüze seanslarda danışmanlık verdim. Üç yıl Ayten Zara’nın kurucusu olduğu Gök Deniz Danışmanlık Merkezi’nde çalıştıktan sonra Haziran 2018’den itibaren İstanbul Beşiktaş’ta kendi ofisimde danışanlarımı görüyorum.

Çalıştığım Alanlar ve Ekoller

Lisans, yüksek lisans ve ek eğitimler sayesinde birçok farklı bakış açısı ile tanışma fırsatım oldu. Bütüncül yaklaşımı desteklediğim için, danışanın ihtiyacına göre seansları yapılandırmayı tercih ediyorum. Seanslarımdaki yol haritam varoluşçu psikoterapi ve Gestalt üzerine kurulmuş olup kullandığım müdahale teknikleri arasında EMDR, Sanat Terapisi ve Çözüm Odaklı Terapi sayılabilir. Bunların haricinde vaka formülasyonunda psikodinamik kuramlardan ve bağlanma teorisinden yararlanmaktayım.

Uzmanlaştığım konular arasında travma, depresyon, panik bozukluk, ergenlik çağı, aile içi iletişim problemleri, ilişkideki sorunlar, performans kaygısı ve gelişimi, özgüven eksikliği, meslekteki sorunlar, yalnızlık, yas, uyum sorunları, göçmenlik, aile içi şiddet, borderline, narsisistik ve şizoid kişilik bozuklukları/eğilimleri sayılabilir.